bg

Tiệc cưới

15 May, 2020

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI I: Áp dụng từ 15 -25 bàn: Trang trí phông sân khấu Sổ & viết ký tên Giỏ hoa đựng quà mừng Tháp ly champagne – Rượu champagne (2 chai) rót lễ. Bánh cưới 4 tầng (1 tầng thật) Hoa bàn tiệc, bàn bánh, bàn đón khách, bàn Champagne. Thảm đỏ, […]

Xem thêm

27 April, 2020

             

Xem thêm

thông tin