bg

6 September, 2019

Phòng tập

  • Phòng tập – nằm ở tầng 1,
  • Phòng tập của khách sạn cung cấp thiết bị tập luyện miễn phí để khách có thể rèn luyện sức khỏe của mình

 

thông tin