bg

7 April, 2020

Phòng họp

Phòng họp – đối với những nhóm nhỏ hơn, khách sạn có 3 phòng họp (Meeting 1, 2, và 3) với sức chứa từ 30 đến 80 khách. Thiết bị tối tân cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của chúng tôi sẽ giúp bạn có được những buổi hội họp và hội thảo thành công.
Hình ảnh Meeting 1 và 3


Hình ảnh Meeting 2

thông tin